Ekeri

Garanti

För Ekeris bilskåp, släpvagnar och trailers erbjuder vi 12 månaders garanti.

Garantitiden börjar gälla från överlåtelsedagen. Garantin gäller endast de villkor som nämnts i garantibeviset.

I garantiärenden som gäller SAF- och BPW-axlar kan du direkt kontakta följande företag:

Sverige
SAF: 

Trailax AB
Box 2228
Kalkstensgatan 10
550 02 Jönköping

Tel. +46 36 16 97 00
Fax. +46 36 16 20 20
www.trailax.se

BPW:

Fordonsmateriel AB
Box 1180
Langegatan 15
262 23 Ängelholm

Tel. +46 431 45 88 00
Fax +46 431 45 88 99
E-post: Info@foma.se
http://www.foma.se/

 

Finland
SAF: 

Arne Stara AB
Pb 61
68601 Jakobstad

Besöksadress:
Movägen 14
Granholmens industriområde
68600 Jakobstad

Tel. +358 6 781 8750
info@stara.com

BPW:

Kraatz OY
Bruksmästarvägen 9
02330 Esbo

Tel. +358 20 7936 700
Fax +358 20 7936 799


Follow Us


Facebook Youtube Instagram LinkedIn