Ekeri

Aktuellt

26.04.2021

Module 16 nu också som FRC

Module 16, Ekeris nyaste släp som utvecklats exklusivt för finländska vägar, fås nu även som FRC-klassificerat släp. Släpet kan användas med din gamla bil, förutsatt att den har modulmått (7,82 m påbyggnad). Kolla in denna mångsidiga nykomling i vårt sortiment!

Det har krävts en hel del produktutveckling för att nå hit. Släpets isoleringsvärde och funktionaliteten hos den öppningsbara sidan har genomgått rigorösa tester. Vi har inte besparat oss någon möda för att nå de stränga kvalitetskrav som fordras av livsmedelstransporter. Nu kan vi ändå äntligen lansera FRC-versionen av vårt Module 16-släp. Module 16 kan fås med en invändig takhöjd på tre meter, EkeLoad (tvåplanslösning) och tvåtemperaturslösning med mellanväggar. Det är ett mångsidigt och rymligt släp som byggts för finländska vägar, men med internationell kvalitetsstandard.

En av de viktigaste poängerna med hela designen av Module 16-släpet är att minska på tomkörningar och onödiga utsläpp. EU har uppställt den ambitiösa målsättningen att bli den första klimatneutrala världsdelen 2050, och att minska sina växthusgasutsläpp före 2030 med minst 55 procent från 1990 års nivå. Målsättningen har en direkt påverkan på hela den europeiska transportsektorn, och den finländska transportbranschen är inget undantag.

Transportnäringen har redan under många års tid arbetat för att uppnå mer ekologiskt hållbara transporter och Module 16-släpet är en del av den visionen. Med vårt FRC-klassificerade Module 16-släp kan du köra ekologiskt och ekonomiskt. Flexibiliteten och möjligheten att transportera många olika sorters varor och gods är optimal med ett FRC-släp, speciellt i ett som går att dela in i sektioner med två olika temperaturer. Det är viktigt, speciellt med tanke på att transportkilometrarna per transporterat gods är fler i Finland än i något annat europeiskt land.

Module 16 fås med 385/55 däck med ett lågt rullmotstånd och hög belastningstålighet. Släpet har automatiskt lyftbara axlar som gör att du sparar bränsle och minskar slitaget på däcken när du kör med en lättare last.

Ta kontakt nu, så tar vi fram en lösning som passar dig!

Module 16 nu också som FRC


Follow Us


Facebook Youtube Instagram LinkedIn