Vid frågor ring:

+358 (0)6 788 7400

Ekeri

A world of
possibilities

I en ständigt föränderlig värld är en smart och flexibel transportlösning vägen till framgång. Ekeri, då du vill maximera effektiviteten och alltid finnas på rätt plats vid rätt tidpunkt i livet.

Det är vad vi kallar en säker investering!

Varför Ekeri?
Öppningsbar sida ökar avsevärt möjligheterna vad gäller både lastens placering, mängd samt lastnings- och lossningsmöjligheterna. Öppningsbar sida gör att lastutrymmet kan utnyttjas optimalt.
Bland Ekeris mångsidiga tillvalsutrustning väljer du enkelt det du behöver.
Dörrarna öppnar och stänger du smidigt och snabbt. Dörrstopparna säkrar att dörrarna hålls öppna under lastning/lossning.
Tack vare Ekeri chassits optimering för sidodörrslösningar fungerar sidodörrarna problemfritt oavsett lastens vikt.

Vad transporterar du?

Oberoende av om du kör livsmedel, styckegods, industrilaster eller specialgods med farliga ämnen, så skräddarsyr vi transportlösningar som underlättar din arbetsvardag.

Lättisolerade enheter
Lättisolerade
enheter
FNA/FRC
FNA/FRC
ADR EX III
ADR EX III
EN 12642 XL
EN 12642 XL
Dörrar på båda sidorna
Dörrar på
båda sidorna
Kapelltak
Kapelltak
Huckepack
Huckepack
HCT
HCT

Transportlösningar:

Våra värderingar

För framgång
och framtid


Dagens framgång är resultatet av både stora visioner och små ansträngningar som vi gjort alla dagar sen 1945. Genom samarbete, ansvar, respekt och ständig utveckling har vi skapat något mer än en transportlösning. Tillsammans med experter och framför allt våra kunder på fältet, skapar vi smarta produkter för en hållbar framtid!

Om oss

Kundcase

#Wedriveekeri
Nordberghs Åkeri

Stefan Nordbergh driver utvecklingen framåt

Året var 1984, Tommy och Gullvi Nordbergh, som sedan tidigare hade en maskinstation, utökade sin verksamhet och startade Tommy Nordberghs Åkeri.

Sonen Stefan tog ansvaret för åkeriverksamheten, som till en början bedrev mjölkkörning, medans andra sonen Kristian fortsatte med maskinstationen. År 1990 startades linjetrafik, -91 fick man sin första ICA-körning och -93 släpptes tankbilskörningen för att satsa fullt ut på linjetrafik.

Resten är en stor del av svensk transporthistoria. Sedan 1984 har vi ökat med i snitt 12 anställda per år, berättar Stefan Nordbergh.

Fortsätt läsa