Ekeri

Prace rozwojowe nad produktami

24.01.2018

Nowe konstrukcje zawiasu drzwi i słupka pośredniego

Nowe, mocniejsze zawiasy drzwiowe dla furgonów i przyczep typu FNA

Firma Ekeri opracowała nowy typ zawiasów drzwiowych, który ułatwi korzystanie z bocznych drzwi. Nowe zawiasy drzwiowe zaczną być montowane na przyczepach od wiosny 2018 roku.

EKERI-EASYLOADING-NEWS

Nowy wzór słupka pośredniego

Nowa konstrukcja uniemożliwi ładunek w środkowym części podczas załadunku/ rozładunku przez tylne drzwi. Nowy typ słupka średniego będzie montowany w następujących naczepach Ekeri z drzwiami bocznymi: furgony ze ścianami o grubości 45 mm, chłodniach FNA i FRC. Nowe słupki pośrednie zaczną być montowane na przyczepach od wiosny 2018 roku.

EKERI-EASYLOADING-NEWS

 
 

 

 

Follow Us


Facebook Youtube Instagram