Ekeri

Chłodnie FNA/FRC

Chłodnie FNA/FRC to wszechstronna konstrukcja transportowa przeznaczona do przewozu produktów spożywczych, towarów w paczkach oraz ładunków przemysłowych. Pozwala to ograniczyć do minimum puste przebiegi i ułatwia zabieranie ładunków powrotnych. Odpowiednie wyposażenie dodatkowe może zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa, zwiększyć wydajność wykorzystania przestrzeni ładunkowej czy zmniejszyć zużycie paliwa.

Uzyskana przez nas aprobata ATP obejmuje zarówno konstrukcje, jak i wyposażenie. Wszystkie nasze konstrukcje FNA i FRC objęte aprobatą ATP są dostępne w wersji z całkowicie otwieranym bokiem, wyposażone w urządzenia zapewniające utrzymanie różnych temperatur w poszczególnych strefach konstrukcji. Nasze konstrukcje spełniają surowe wymagania jakościowe, obowiązujące przy przewozie produktów spożywczych, a ponadto oferują bardzo konkurencyjną masę własną.  Zastosowana w konstrukcjach izolacja jest przyjazna dla środowiska i nie zawiera freonu.

ATP to międzynarodowe porozumienie dotyczące przewozu łatwo psujących się produktów spożywczych. Istnieją dwie kategorie konstrukcji z aprobatą ATP: FNA oraz FRC. 

F = urządzenie chłodnicze
N = izolacja normalna
R = izolacja ciężka
A = zakres temperatury od -12 °C do 0 °C
C = +12°C do -20°C

Aprobata ATP jest dostępna w przypadku następujących rodzin produktów:

  • Naczepy
  • Zabudowy samochodów
  • Przyczepy z osią centralną
  • Przyczepy z dyszlem

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE »

 

  • Ekeri - FRC
  • Ekeri - FNA
  • Ekeri - FNA

Follow Us


Facebook Youtube Instagram