Ekeri

ADR EX III

Oferowane przez Ekeri konstrukcje do przewozu ładunków suchych są dostępne w wersji ADR EX III, przystosowanej do przewozu materiałów niebezpiecznych. Dany materiał można zaliczyć do kategorii materiałów niebezpiecznych, jeżeli np. ma właściwości wybuchowe lub palne.

Konstrukcje ADR EX III trafiają do odbiorców w Finlandii, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Zostały poddane badaniom i spełniają europejskie wymagania klasy ADR EX III.

Wyposażenie z aprobatą ADR EX III jest dostępne w przypadku następujących rodzin produktów:

  • Naczepy
  • Naczepy miejskie
  • Zabudowy samochodów
  • Przyczepy z osią centralną
  • Przyczepy z dyszlem

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE »

  • Ekeri - ADR EXIII
  • Ekeri - ADR EXIII
  • Ekeri - ADR EXIII

Follow Us


Facebook Youtube Instagram