Ekeri

Maksymalne wykorzystanie przestrzeni

Oferowany przez Ekeri system podwójnej podłogi EkeLoad, w połączeniu z funkcją otwierania bocznego umożliwia maksymalne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej.

System EkeLoad umożliwia elastyczny załadunek dwóch warstw towaru, co pozwala zwiększyć wydajność i zmniejszać koszty, a także ograniczyć szkodliwy wpływ na środowisko. EkeLoad jest rozwiązaniem szczególnie popularnym w przewozie towarów spożywczych, gdzie układanie palet jedna na drugiej nie zawsze jest możliwe.

Na system EkeLoad składają się szyny umieszczone na ścianach i drzwiach bocznych, połączonych z belkami nośnymi. Szyny są wpuszczone w konstrukcję ściany i nie zabierają dodatkowego miejsca w przestrzeni ładunkowej. Nie powodują też uszkodzeń ładunku podczas transportu. Belki są przymocowane albo do szyn, albo do oddzielnie dostępnych słupków, mocowanych do boku drzwi bocznych. 

  • System EkeLoad umożliwia załadunek palet euro o rozmiarze 1200 mm.
  • Słupki można regulować w odstępach co 100 mm.
  • Pasy zabezpieczającej ładunek i pierścienie mocujące przystosowane do szyn są również dostępne.
  • Więcej informacji o wyposażeniu dodatkowym »

Tilan käytön maksimointi

1.

Dzięki poprzeczkom EkeLoad możliwy jest załadunek dwóch warstw towarów, jak również załadunek boczny.

3.

Pośrednia ściana oporowa umożliwia podział przestrzeni ładunkowej na dwie różne części. Dzięki systemowi chłodzenia przestrzeni ładunkowej w dwóch różnych zakresach temperatur istnieje możliwość przewożenia zarówno produktów zamrożonych, jak rozmrożonych jednocześnie. 

4.

Kilka alternatyw skrzyni ładunkowej stwarza możliwość optymizowania jej położenia na podwoziu. 


Follow Us


Facebook Youtube Instagram