Ekeri

Nyheter

02.02.2021

Nye retningslinjer i Norge

Nå er det tillatt å kjøre med vogntog som er 24 m og 25,25 m lange på store deler av det norske veinettet.

Tidligere var det lastebil og henger på 19,5 m eller trekkvogn og semitrailer på 17,5 m som gjaldt. Kombinasjoner på 25,25m var bare tillatt på en begrenset del av veinettet. Nå er det nye tider for transportbransjen.

Vi på Ekeri har sett fram mot dette, siden vi har lang erfaring av å tenke lengre og større vogntog. Disse endringene kan bidra til at dette blir året da 24-meters kombinasjonene med lang henger blir et av de mest solgte produktene hos oss. Vi får se. Det er bra for transporten, veiene og miljøet.

Les mer om detaljene:

https://www.vegvesen.no/kjoretoy/yrkestransport/veglister-og-dispensasjoner/modulvogntog

https://www.vegvesen.no/hovedside/nyheter/modulvogntog-far-kjore-pa-flere-veier


Follow Us


Facebook Youtube Instagram Twitter