Ekeri

Kundesaker

02.11.2020

TNR Spedisjon AS

Stykkgods – TNR det!
Vi skal ikke hevde det hverken er flaks eller dyktighet. På vegne av våre fem eiere gleder vi oss stort over at TNR har en stab som gjør det de kan for at hver eneste pakke kommer uskadet frem i tide. Vi har det beste materiellet og de beste folkene, og vi har i løpet av mars måned flyttet til en ny skreddersydd terminal på Aksdal, rett før Haugesund. Målet er å bli enda bedre, for marginene er så små at overskudd selv i en bedrift som omsetter for 150 millioner bokstavelig talt er marginale. Bokstavene TNR begynner å bli et kvalitetsstempel i seg selv, godt synlige på biler som stolte sjåfører holder så reine som vær og førerforhold tillater. Og hvor hver eneste pakke eller kolli mer vi kan få med oss, er kilden til vår egen fremtid. De ansattes sikkerhet for arbeidsplassen, bedriftens eksistensgrunnlag, muligheter for ytterligere vekst – oppskriften er kjent, og vi er tro mot den. Alle kan transportere parti-gods, men det er først når sjåføren har brukt en halv time ekstra på lasset – i form av scanning av hvert eneste stykkgods kolli i lasten for full kontroll – at vi kan møte våre kunder og hevde at vi er best på stykkgods.

Vi teller rundt 100 enheter med biler og hengere og 25–30 vogntog møter hverandre hver uke med lass bare til og fra Østlandet. De fem eierne våre har helt siden starten av tenkt transportbedrift – kun det – fremfor utbytte til seg selv. Med en slik holdning får man gode ansatte! For det hjelper ikke med opptil 750 hester hvis ikke sjåføren holder de i tømmene, for hvert kolli og hver omtanke av gods, dieselforbruk eller annet påvirker driften stort. Dette er hva vi gir eierne tilbake. Siste bolk biler vi har kjøpt har vært Scania, hvor det ser ut som 650-hesteren er nok for så vel fjellovergangene som sjåførens ve og vel – herav dieselforbruk – som vi på kontoret har som vårt hovedfokus. Skap og hengere, der har vi utstyr fra flere produsenter, og som hos våre konkurrenter er Ekeri merket som gjør seg mest fortjent til dominansen de har i Norge.


Daglig leder Svein Roger Minde og
Driftsjef Steinar Løvvig


Follow Us


Facebook Youtube Instagram Twitter