Ekeri

Sikkerhet

Moderne frakt krever mer pålitelig og tryggere transport. Med EkeGuard kan du overvåke, sikre og kontrollere kjøretøyet.

EkeGuard L:

Den grunnleggende versjonen EkeGuard L er et sentralt låsesystem. Med hjelp av EkeGuard L, låses alle kabinettdørene trådløst med et tastetrykk.

EkeGuard ITSL:

EkeGuard ITSL har også andre funksjoner i tillegg til den fjernstyrte låsfunksjonen. ITSL kontrollerer lås og alarm samt andre funksjoner. Under parkering kan alarmen også styres fra mobiltelefonen.

Alarmsystem

EkeGuard ITSL overvåker alle enhetsfunksjoner og i tilfelle innbrudd og tyveri, varsles det til fjernkontrollen og som en tekstmelding til det valgte servicenummeret.

Akseltrykk

EkeGuard overvåker akselvektene på veien, vognens totalvekt og hjelper føreren til å laste skapet riktig.

Temperatur

EkeGuard ITSL overholder total temperatur, måler separate temperaturer i forskjellige deler av lasteplassen, og varsler om avvik hvis grensene overskrides.

Enhetsplassering på internet

EkeGuard ITSL viser posisjonen til kjøretøyet med GPS-koordinater på mobiltelefoner eller datamaskiner. Systemet øker sikkerheten til transportenheten betydelig. Plasseringen på kartet er tilgjengelig via linken Spor din enhet

Nivåkontroll av luftfjæring

EkeGuard regulerer luftfjæring. Nivåkontroll aktiveres og styres av fjernkontrollen.

Kontroll av interiørbelysning

EkeGuard kontrollerer belysningen i enheten. Innvendig belysning kan styres med enten fjernkontroll eller ved å stille inn tidsur.


Follow Us


Facebook Youtube Instagram Twitter