Ekeri

Sikkerhet

Moderne frakt krever mer pålitelig og tryggere transport. Med EkeGuard kan du overvåke, sikre og kontrollere kjøretøyet.

EkeGuard L:

Den grunnleggende versjonen EkeGuard L er et sentralt låsesystem. Med hjelp av EkeGuard L, låses alle kabinettdørene trådløst med et tastetrykk.

EkeGuard ITSL:

EkeGuard ITSL har også andre funksjoner i tillegg til den fjernstyrte låsfunksjonen. ITSL kontrollerer lås og alarm samt andre funksjoner. Under parkering kan alarmen også styres fra mobiltelefonen.

Alarmsystem

EkeGuard ITSL overvåker alle enhetsfunksjoner og i tilfelle innbrudd og tyveri, varsles det til fjernkontrollen og som en tekstmelding til det valgte servicenummeret.

Akseltrykk

EkeGuard overvåker akselvektene på veien, vognens totalvekt og hjelper føreren til å laste skapet riktig.

Temperatur

EkeGuard ITSL overholder total temperatur, måler separate temperaturer i forskjellige deler av lasteplassen, og varsler om avvik hvis grensene overskrides.

Enhetsplassering på internet

EkeGuard ITSL viser posisjonen til kjøretøyet med GPS-koordinater på mobiltelefoner eller datamaskiner. Systemet øker sikkerheten til transportenheten betydelig. Plasseringen på kartet er tilgjengelig via linken Spor din enhet »

Nivåkontroll av luftfjæring

EkeGuard regulerer luftfjæring. Nivåkontroll aktiveres og styres av fjernkontrollen.

Kontroll av interiørbelysning

EkeGuard kontrollerer belysningen i enheten. Innvendig belysning kan styres med enten fjernkontroll eller ved å stille inn tidsur.


Follow Us


Facebook Youtube Instagram Twitter