Ekeri

Kvalitet og miljø

Kvaliteten hos Ekeri har en heltet som er tydelig i:

• Trygge produkter
• Høy kvalitet og utseende
• Utstyrsnivå etter ønske
• Totalleveranse
• Produktet leveres i samsvar med kunden
• Fleksibel service


Vårt produksjonssystem sikrer at produktene er trygge og at leveringstider opprettholdes. Produksjonsmaterialer og underleverandører av produksjon følger også prinsippene til Ekeri. Vårt styringssystem sikrer at produktene er kontraktsmessige og oppfyller kundens krav, behov og forventninger. Styringssytemet til Ekeri er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001 kvalitets- og miljøstandarder.

ISO-9001 - EkeriISO-14001 - Ekeri

Miljø

Ekeri jobber aktivt for å redusere miljøpåvirkningen vår. Vi vurderer miljøaspekter gjennom hele kjeden fra leverandørvalg til produktutvikling, planlegging og produksjon. Våre kunder ser dette i tilpasset transportutstyr med optimal nyttelastkapasitet og god miljøytelse.

Ekeri - laatu ja ympäristö


Follow Us


Facebook Youtube Instagram Twitter