Ekeri

Eget verksted

Eget verksted
PÅBYGGERVERKSTED – GODKJENT AV STATENS VEGVESEN
Med denne godkjenningen kan våre kunder føle seg sikre på at service- og reparasjon blir utført på beste måte. Verkstedet har den nødvendige kompetansen og det nødvendige utstyr som trengs for å utføre både små og store reparasjoner på lastebilhengere og påbygg samt understell på lastebil og hengerne.

På ovenstående basis ønsker vi alle velkommen til en uforpliktende samtale om service eller reparasjon med vårt verksted!
Vennligst kontakt vår kundemottaker Henning Skjølås på tlf. 904 70 232 eller e-post henning@ekeri.no ved behov for hjelp fra vårt verksted.


Reklamasjoner
Uansett kvalitet – ting går i stykker – ting skjer. Alle reklamasjoner på produkter levert av Ekeri Norge AS skal være forhåndsgodkjent av Roman Budweg.
Våre rutiner har sitt utgangspunkt i at verksteder som skal utføre arbeid for oss skal få godkjenning fra oss – ikke fra kunden eller andre. Dette gjelder både på nye og brukte enheter.
Etter at godkjenningen er gitt og jobben er gjort skal fakturaen merkes med påbyggnummer på skapet som står på frontveggen eller foran på høyre sidevegg. For enheter som er kjøpt brukt her, skal registreringsnummer føres på sammen med type henger/trailer.
Utskiftede deler skal sendes til oss for at reklamasjon skal kunne finne sted. Det skal være en utfyllende tekst på hva som er gjort. Uten disse punktene oppfylt må vi dessverre sende regningen i retur. Av erfaring må vi dessverre praktisere dette strengt, noe vi håper på forståelse for.
Kontakt Roman Budweg tlf: 480 68 904 eller mail aftersales@ekeri.no

 

Sandblåsing
I vår avdeling for sandblåsing tar vi på oss både små og store oppdrag. Gammelt og medtatt utstyr «blir som nytt» ved sandblåsing med påfølgende lakkering.
Vi utfører både sandblåsing og lakkering i vårt eget bygg på Industriområdet på Raufoss.

Dette sikrer:
- Effektivt arbeid uten flytting og tilsmussing før lakkering.
- Sparte flyttekostnader ovenfor våre kunder.


Vår sandblåser har det beste utstyret og verneutstyr med friskluft. Dette sikrer et godt resultat for våre kunder samt gir en tilfredsstillende beskyttelse i henhold til gjeldende regler for vår sandblåser.


Lakkering
Lakkeringen skjer i en moderne lakkeringshall med alt nødvendig utstyr. Alle krav til ventilasjon, etc. er dermed oppfylt i henhold til gjeldende regler. Hallen har en lengde på 25 meter. Størrelsen på hallen gjør at Ekeri Norge AS uten problemer kan lakkere alle typer lastebiler og lastebilhengere.

Ekeri eget verksted

  • Ekeri - Ekeri’s repair workshop
  • Ekeri - Ekeri’s repair workshop
  • Ekeri - Ekeri’s repair workshop
  • Ekeri - Ekeri’s repair workshop

Follow Us


Facebook Youtube Instagram Twitter