Ekeri

Garantija

Suteikiame 12 mėnesių garantiją „Ekeri“ sunkvežimių kėbulams, priekaboms ir puspriekabėms.

Garantijos laikotarpis prasideda pristatymo dieną. Garantija taikoma tik garantijos sertifikate nurodytiems gedimams.

Dėl garantijos klausimų, susijusių su SAF ir BPW ašimis, rekomenduojame kreiptis į savo šalies atstovą.

www.safholland.com

www.bpw.de

Aftersales


Follow Us


Facebook Youtube Instagram