Ekeri

Tilankäytön maksimointi

Kehittämämme EkeLoad-välitasojärjestelmä – yhdessä sivusta-avattavuuden kanssa – maksimoivat kuormatilan tehokkaan käytön.

EkeLoad mahdollistaa joustavan lastauksen kahteen kerrokseen, mikä tuo lisää tehokkuutta ja kustannussäästöä sekä vähentää haitallisia ympäristövaikutuksia. EkeLoad on erittäin suosittu elintarvikekuljetuksessa, jossa lavojen päällekkäin lastaus ei aina ole mahdollista.

EkeLoad-järjestelmä koostuu seiniin ja sivuoviin sijoitetuista kiskoista sekä niihin kiinnitettävistä kantavista puomeista. Seinärakenteeseen upotetut kiskot eivät vie tilaa lastilta eivätkä pääse vahingoittamaan sitä kuljetuksen aikana. Puomit kiinnitetään joko ovien kiskoihin tai erikseen saataviin sivuovipuolelle asennettaviin tolppiin. 

  • EkeLoad on saatavana 1,2 metrin jaolla EUR-lavoja varten
  • Tolpat on mahdollista säätää 100 mm:n välein.
  • Kiskoille on saatavilla siihen sopivat sidontaliinat ja -lenkit
  • Lue lisää lisävarusteista »

Tilan käytön maksimointi

1.

EkeLoad-puomit mahdollistavat lastauksen kahteen tasoon – myös sivusta.

3.

Väliseinän avulla kuormatilan voi jakaa kahteen eri tilaan. 2-lämpö kylmäkoneella kuormatilassa on mahdollista kuljettaa esim. sekä viileitä tuotteita että pakasteita.

4.

Erilaiset alustan alapuoliset laatikkoyhdistelmät optimoivat tilankäytön.


Follow Us


Facebook Youtube Instagram LinkedIn