Ekeri

Sivusta-avattavuus

Sivusta-avattavuus mahdollistaa:

  • kuorman helpomman ja nopeamman lastauksen sekä purkamisen
  • kuormatilan entistä monipuolisemman hyödyntämisen
  • täys- ja osakuormat
  • pakaste- ja kuivakuormat
  • erikoispitkien tuotteiden ja lavojen esteettömän lastauksen
  • pientoimitusten purkamisen koko kuormatilan pituudelta
  • kuorman purkamisen ja lastaamisen halutussa järjestyksessä
  • lyhyemmät odotusajat
  • parantaa paluukuormauksen saatavuutta

1.

Avattavat sivut lisäävät huomattavasti mahdollisuuksia sekä kuorman sisällön ja määrän että lastaus- ja purkamismahdollisuuksien suhteen. Kuormatila voidaan muun muassa hyödyntää maksimaalisesti.

3.

Monipuolisten Ekeri-lisävarusteiden joukosta on helppo valita tarvitsemansa.

4.

Ovien liikuttelu on joustavaa ja nopeaa. Ovistopparien ansiosta ne myös pysyvät varmasti paikoillaan.


Follow Us


Facebook Youtube Instagram LinkedIn