Ekeri

Laatu ja ympäristö

Laatu

Ekeri-laatu on kokonaisuus, joka näkyy muun muassa:

  • turvallisina tuotteina
  • korkeana viimeistelytasona
  • halutunlaisena varustelutasona
  • tinkimättömänä kokonaispalveluna
  • sopimusten tarkkana noudattamisena
  • joustavina huoltopalveluina

Tuotantojärjestelmämme varmistaa, että tuotteet ovat turvallisia ja että toimitusajat pitävät. Myös tuotannon materiaali- ja alihankintapartnerit noudattavat Ekerin periaatteita. Johtamisjärjestelmämme puolestaan takaa, että tuotteet ovat sopimuksen mukaisia ja täyttävät asiakkaan laatukriteerit. Ekeri on sertifioitu ISO 9001 -laatustandardin, ISO 14001 -ympäristöstandardin mukaan.

ISO-9001 - EkeriISO-14001 - Ekeri

Ympäristö

Toimimme aktiivisesti minimoidaksemme ympäristövaikutuksemme. Huomioimme ympäristönäkökohdat koko ketjussa aina alihankkijoiden valinnasta tuotekehitykseen, suunnitteluun ja tuotantoon saakka. Asiakkaalle tämä näkyy juuri hänen tarpeidensa mukaiseksi räätälöitynä kuljetuskalustona, jolla on on optimaalinen hyötykuorman kantokyky ja joka ei tarpeettomasti rasita ympäristöä.

 

Ekeri - laatu ja ympäristö


Follow Us


Facebook Youtube Instagram LinkedIn