Ekeri

Öppningsbar sida

Öppningsbar sida möjliggör:

  • enklare och snabbare lastning och lossning av gods
  • utnyttjande av lastutrymmet på ett mångsidigt sätt
  • fulla laster, partilaster och styckegods
  • frys- och torrgods
  • obehindrad lastning och lossning av långt gods och pallgods
  • flexibilitet att lossa/lasta mindre godsmängder var som helst i lastutrymmet
  • kortare väntetider
  • bättre möjlighet att få returlaster

1.

Öppningsbar sida ökar avsevärt möjligheterna vad gäller både lastens placering, mängd samt lastnings- och lossningsmöjligheterna. Öppningsbar sida gör lastutrymmet kan utnyttjas optimalt.

3.

Bland Ekeris mångsidiga tillvalsutrustning väljer du enkelt det du behöver.

4.

Dörrarna öppnar och stänger du smidigt och snabbt. Dörrstopparna säkrar att dörrarna hålls öppna under lastning/lossning.


Follow Us


Facebook Youtube Instagram LinkedIn