Ekeri

Aktuellt

07.12.2020

Ny produkt visar vägen för en hållbar transportbransch

Ab Ekeri Oy i Kållby, Pedersöre lanserar en ny produkt för de finländska vägarna vecka 50, 2020. Module 16 gör det enkelt för kunden att investera i nya långa lagenliga transportlösningar.

Module 16 har utvecklats utifrån den nya lagen om HCT-långtradare (High Capacity Transport). Sedan 1.6.2020 har HCT-lösningar varit lagligt tillåtna på vägarna i Finland. Före det tillämpades den förordning som gällde från och med 10.1.2019. Det här har fått uppmärksamhet av branschen även internationellt. Ekeris produktutveckling har fokuserat på transportföretagens behov och i samarbete med dem tagit fram en ny produkt. Module 16 är en modulbaserad lösning som uppfyller den nya vägtrafiklagens krav för stabilitet och vändningsförmåga. (Lag om ändring av vägtrafiklagen 360/2020).

 

Optimerade inner- och yttermått

Det handlar om en säker och effektiv produkt med helt öppningsbar sida, där släpvagnen har ett yttermått på 16 meter, 48 tons totalvikt och ett lastutrymme på 120 m³. Innermåtten är optimerade för 78 stycken europallar i två plan. Module 16 finns att fås både som 5- och 6-axliga släpvagnar. Totalmåttet på 18,21 m är det optimala för våra vägar och gör det möjligt att smidigt ta sig igenom också de minsta rondellerna i Finland.

 

Ett hållbart val

Den nya produkten medför många fördelar både för transportföretagen och för miljön. Module 16 möter kraven på framtidens hållbara transportbehov och gör att man kan maximera lasten och effektiviteten, samtidigt som man minskar bränsleförbrukningen. Med de nya långa kombinationerna är nyttolasten i genomsnitt en tredjedel större, vilket gör att man behöver ungefär en fjärdedel färre fordon i trafik. Resultatet blir alltså ett minskat antal fordon på vägarna och på så vis en minskad miljöpåverkan.

”Tack vare möjligheterna att kombinera Module 16 med olika transportlösningar får produkten dessutom en längre livslängd vilket också är en viktig aspekt för vårt hållbarhetstänk på Ekeri”, poängterar Janne Lindholm, teknisk chef.

För ytterligare information:

Stefan Ketola
Försäljningschef
Tel: +358 6 7887 432
E-post: fornamn.efternamn@ekeri.fi

Janne Lindholm
Tel: +358 6 7887 865
E-post: fornamn.efternamn@ekeri.fi


Follow Us


Facebook Youtube Instagram LinkedIn